AMPA Ferran i Clua

BLOG de l'AMPA de l'escola pública de Valldoreix Jaume Ferran i Clua

ELECCIONS Junta AMPA Divendres 5 de Juny: Assemblea General Ordinària AMPA, per renovar els càrrecs de la Junta Directiva

Benvolgudes famílies,

Us informem que divendres 5 de juny de 2015 a les 16:30h, l’AMPA celebrarà una Assemblea General Ordinària, per renovar els càrrecs de la Junta Directiva.

Aquesta renovació es farà mitjançant una votació dels socis presents.

Us fem arribar les bases que regiran tot el procés, per si esteu interessats a presentar candidatures,i/o perquè pugueu participar en les votacions.

Clica per veure BASES_ELECCIONS_JUNTA

Clica per veure PUNTS ASSEMBLEA_GENERAL_ORDINARIA

Enllaç a la notícia de l’última acta de l’Assemblea General Ordiària AMPA

Moltes gràcies,

Per qui no pugui obrir els adjunts, copio les BASES

BASES PER A L’ELECCIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE L’AMPA DE L’ESCOLA FERRAN I CLUA

 

 1. Podran presentar-se com a candidats/tes les persones que siguin sòcies de l’AMPA  de l’Escola Jaume Ferran i Clua.
 2. En una mateixa candidatura només es pot presentar un membre per unitat familiar matriculada a l’escola
 3. El 20 de maig s’enviarà, des de l’Escola, un correu electrònic a totes les famílies, per informar del procés d’elecció, en el qual s’adjuntaran aquestes bases.
 4. El termini per presentar les candidatures serà des del 15 al 29 de maig, inclosos.
 5. La candidatura ha d’estar formada per quatre persones
 6. La presentació de la candidatura es farà mitjançant un correu electrònic a l’adreça de l’AMPA (ampaferraniclua@hotmail.es)
 7. En el correu electrònic s’indicarà quines són les 4 persones que formen la candidatura i els càrrecs per als quals es presenten. També s’adjuntarà un arxiu per enviar a totes les famílies, que contindrà el programa per als propers 2 anys, i tota la informació que es consideri adient per part de la candidatura.
 8. La informació de les candidatures a totes les famílies s’enviarà el dia 1 de juny de 2015 per correu electrònic des de l’Escola, excepte en alguns casos excepcionals que es fa en suport paper perquè no es disposa de c/e
 9. El dia 5 de juny de 2015, a les 16.30h, tindrà lloc l’Assemblea General Ordinària (que es convocarà oportunament) en la qual s’efectuarà la votació per escollir la nova Junta.
 10. El dia de l’Assemblea General (5 de juny, a les 16.30h), les candidatures tindran 10 minuts per presentar els membres de la candidatura i el seu programa, prèviament a la votació que serà de les 17:00 fins a les 18:00 hores.
 11. El vot serà secret, mitjançant paperetes, i s’utilitzarà el cens de famílies.
 12. Les votacions es faran presencialment i no es podrà delegar el vot, ja que als estatuts de l’AMPA no està contemplada, de forma explícita, la possibilitat de fer-ho i el procediment.
 13. La taula estarà formada pels membres de la Junta actual, sempre i quan no es presentin a cap de les possibles candidatures.

 

No Comments »

CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ DE L’AMPA DIJOUS, 14 DE MAIG DE 2015

QUAN?

20.30 h

ON? CLUB

ORDRE DEL DIA

1. Explicació del procés per a la presentació de candidatures per a

la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva de l’AMPA i mètode

per a la promoció i elecció d’aquestes

2. Votació de la jornada intensiva per al curs 2015-2016

3. Precs i preguntes

NOTA: En el decurs de la reunió es podrà efectuar votacions, si s’escau, de

qualsevol tema inclòs a l’ordre del dia.

_______________________________________________________________________

Junta de l’AMPA:

Presidenta TANIA MARTÍNEZ

Vicepresidenta MONICA SIRERA

Tresorer PERE JORDAN

Secretària ROSA M. ASENCIO

No Comments »

<\/body>