AMPA Ferran i Clua

BLOG de l'AMPA de l'escola pública de Valldoreix Jaume Ferran i Clua

Comissions de l’AMPA Curs 2018-19

Si voleu formar part d’alguna de les comissions veniu a participar a la següent reunió de junta oberta

Menjador

La comissió de menjador fa un seguiment del Servei de Menjador i Temps de Migdia. Es

reuneix aproximadament cada 3 mesos juntament amb representants de l’escola i de

l’empresa que gestiona el Servei. S’hi recullen les incidències del Migdia i sempre que calgui

s’hi busquen solucions. Les reunions es fan al matí o al migdia.

 

Extraescolars

Aquesta comissió vetlla pel bon desenvolupament de les activitats extraescolars i, recollint les

propostes de les famílies, pot proposar-ne de noves. Conjuntament amb SAEC, l’Associació que

coordina les extraescolars, en fa el seguiment i recull les possibles incidències per tal que el

servei funcioni i, si cal, pugui millorar.


Jaumet

L’AMPA, a través d’aquesta comissió, col·labora en l’elaboració de la revista de l’Escola: en fa

la correcció, la maquetació i també va a càrrec nostre la impressió en paper que es reparteix a

les famílies i als mestres. La comissió es coordina amb els responsables de l’Escola que

s’encarreguen de la preparació de la Revista. La col·laboració escrita de l’AMPA es reduirà

respecte la d’altres cursos. Tenim nou logo i s’han introduït altres canvis.

 

Festa del bricolatge

Amb la idea de dedicar una mica del nostre temps a la millora de l’Escola, i sempre d’acord

amb les necessitats que les mestres detecten a les instal·lacions, aquesta Festa se sol celebrar

un diumenge i les famílies fem treballs de bricolatge i de jardineria. Sempre en funció de les

nostres capacitats… A banda, s’organitzen tallers per a les nenes i nens per tal de comptar amb

prou famílies per enllestir la feina que ens proposem.

 

Festa de fi de curs

Aquesta comissió es divideix en 4 blocs:

– Sopar i infraestructura per al bar i per al sopar

– Activitats: inflables, tallers, animació infantil

– Ambientació i decoració

– Rifa: tasca de les famílies de 5è. Se’n fan càrrec els seus representants de nivell.

 

Hort i medi

Ha nascut la comissió d’Hort i Medi! L’Escola demana un cop de mà amb els horts. I nosaltres

hi volem respondre, donant un sentit a l’aportació econòmica que fa l’AMPA als horts de

l’Escola. Ens plantegem l’assessorament, i també la preparació d’alguns tallers de

sensibilització per a les nostres filles i fills.

 

Tecnològica

També és una comissió nova. Té tres línies de treball:

– Donar suport a l’escola per mantenir el material informàtic: ordinadors, projectors

– Donar suport a la junta o a altres comissions en aquest aspecte.

– Anar pensant tallers i activitats per introduir la programació informàtica als nens i

i d’altre material. El suport via departament és escassíssim.

nenes: Obrim un ordinador? Veiem com funciona una pàgina web? Pensem en

algun taller fora de l’horari lectiu, però també seria molt interessant (i ambiciós)

començar a fer alguna cosa en horari d’escola, potser ja de cara al curs vinent.

 

Solidaritat

La idea de la comissió és treballar com a famílies per educar els nostres fills i filles en la

solidaritat. Més enllà de les accions puntuals (recapte d’aliments, possibles campanyes de

recollida de joguines, de material escolar –motxilles, estoigs…– , de roba interior, de productes

bàsics i d’higiene, etc.) ens plantegem donar una mirada solidària al fet que les famílies ens

podem implicar sense esperar res a canvi.

 

Samarreta

Comissió que s’encarrega del disseny i la creació de la samarreta anual de l’Escola. També

encarrega la impressió i gestiona la seva venda i distribució.

 

Comissió Àgora

Aquesta és una nova comissió que pretén donar veu al màxim de pares i mares que vulguin

analitzar quina és l’Escola que tenim, i des de petites iniciatives anar debatent entre tots quina

és l’Escola que ens agradaria. És un espai de debat a on seria interessant que hi participés el

major nombre de gent possible, per donar opinions en tots els sentits.

 

Setmana de la Ciència

Aquesta nova comissió es planteja preparar una Setmana de la Ciència a l’Escola de cara al curs

2016-17, comptant amb les mares i pares científics que vulguin aportar-hi la seva experiència.

Com explicaries als nens i nenes què fa la teva disciplina científica?

 

Cultura

Aquesta comissió es planteja recollir propostes de caire cultural

i mirar de vehicular-les, amb la intenció de poder col·laborar amb l’Escola. Per exemple, tenim

la intenció de recuperar els Jocs Florals –veient el que s’ha fet fins ara i què es pot fer en

endavant–, Carnestoltes, etc etc. I ens plantegem recollir propostes de celebració de festes populars i tradicionals.

 

<\/body>