AMPA Ferran i Clua

BLOG de l'AMPA de l'escola pública de Valldoreix Jaume Ferran i Clua

Acta i Assistents reunió AMPA Gener 13

Bona tarda,
Adjuntem acta i assistents de la Junta del mes de Gener

Clica per veure ACTA_JUNTA

Clica per veure Assistents

Moltes gràcies,

No Comments »

Funcionament del Consell

Adjuntem funcionament del Consell:

SON MEMBRES DEL CONSELL

Per raó de càrrec:

–      El/la Directora/a que ocuparà la presidència.

–      El/la Cap d’Estudis

–      El/la Secretari/ària

Com a membres electes:

–      6 representants del professorat.

–      6 representants dels pares i mares

–      Un representant del personal d’administració i serveis

Com a membres designats:

–      Un regidor o representant municipal

–      Un membre de l’AMPA

FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR

Correspon al Consell Escolar:

–      Establir directrius per l’elaboració, aprovació i avaluació del Projecte Educatiu del Centre.

–      Aprovar el Reglament de Règim Interior i resoldre conflictes disciplinaris.

–      Aprovar el pressupost del Centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.

–      Elaborar directrius per a la programació de les activitats escolars complementàries i extraescolars.

–      Aprovar el Pla Anual del Centre.

–      Analitzar el funcionament general del Centre, avaluar-lo i aprovar la memòria anual.

–      Establir criteris sobre la participació del Centre en diferents activitats i acordar les relacions de col·laboració amb altres Centres amb finalitats culturals i educatives.

–      Aprovar el pla d’administració dels recursos pressupostaris del Centre elaborat per la Junta Econòmica.

–      Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions del Centre.

–      Portar als òrgans de les diferents administracions informes sobre la vida del Centre i els seus problemes formulant, en el cas que sigui necessari, les oportunes propostes.

No Comments »

Convocatòria de Reunió de l’AMPA

Benvolgudes famílies,

Us adjunto la convocatòria de l’AMPA.

Clica per veure Convocatòria AMPA

Moltes gràcies,

No Comments »

<\/body>